Förstärkta Spirorör

Förstärkta spirorör

Spirorör används oftast för anslutning av centralenhetskomponenter, vakuumalstrare, filterenheter och föravskiljare. Spiro är i allmänhet inte lämpligt i tillämpningar med grovt och slipande material, men används vanligen i system för utsugning av ånga, rök och stoft.
 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN