Rördetaljer

Stålrör

Vårt standardrörsystem är tillverkat av zinklegerat kolstålsrör och används 90 % av alla Dustcontrols installationer. Kraftig väggtjocklek resulterar i lång livslängd även i installationer där betydande nötning föreligger.

Rostfria stålrör

Rostfria rör används för material som orsakar slitage eller på grund av hygieniska skäl. Vid installation för materialtransport ska böjar med stor radie användas.

Förstärkta spirorör

Spirorör används oftast för anslutning av centralenhetskomponenter, vakuumalstrare, filterenheter och föravskiljare. Spiro är i allmänhet inte lämpligt i tillämpningar med grovt och slipande material, men används vanligen i system för utsugning av ånga, rök och stoft.

Monteringsmaterial

Dustcontrol har ett komplett sortiment av monteringsmaterial för enkel installation såväl som ändringar.

 

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN