Rörsystem

Rörsystemet transporterar material från insamlingsstället till den centrala enheten. Dustcontrol har ett mycket omfattande sortiment av rörkopplingar och installationsmaterial. Detta ger större flexibilitet i design och installation av våra rörsystem. Vårt mekaniska kopplingssystem gör det enkelt att göra ändringar och tillägg.

Om rörsystem

Rörsystemet transporterar material från insamlingsstället till den centrala enheten. Stoft orsakar i allmänhet till slitage, vissa i högre grad än andra, därför är standarddimensionen på rörmaterialet 1,5 mm. Tillämpningar med dragskåp och lätt stoft använder förstärkt spiralrör. Rostfria rörsystem och extra slitstarka kopplingar finns tillgängliga.

Dustcontrol har ett mycket omfattande sortiment av rörkopplingar och installationsmaterial. Detta ger större flexibilitet i design och installation av våra rörsystem. Vårt mekaniska kopplingssystem gör det enkelt att göra ändringar och tillägg.

Böjar och grenrör är utformade att tåla höga undertryck. Böjarna är utformade med en radiell kant som sprider materialets islagsyta vilket minskar slitage och minimerar risken för  igensättning.

Ett effektivt rörsystem måste uppfylla vissa krav. Konstant transporthastighet i röret vid olika belastningar är ett krav. Korrekt transporthastighet är ett annat. När hastigheten är för låg kommer materialet att orsaka igensättning. När hastigheten är för hög kommer det att leda till onödigt slitage och energiförluster. Dustcontrol kan dimensionera systemet för dina behov

Rörsystemdetaljer
Stålrör

Vårt standardrörsystem är tillverkat av zinklegerat kolstålsrör och används i 90 % av alla Dustcontrols installationer. Kraftig väggtjocklek resulterar i lång livslängd även i installationer där betydande nötning föreligger.

Rostfria stålrör

Rostfria rör används för material som orsakar slitage eller på grund av hygieniska skäl. Vid installation för materialtransport ska böjar med stor radie användas.

Förstärkta spirorör

Spirorör används oftast för anslutning av centralenhetskomponenter, vakuumalstrare, filterenheter och föravskiljare. Spiro är i allmänhet inte lämpligt i tillämpningar med grovt och slipande material, men används vanligen i system för utsugning av ånga, rök och stoft.

Monteringsmaterial

Dustcontrol har ett komplett sortiment av monteringsmaterial för enkel installation såväl som ändringar

Polymerör

Vid transport av material i ett rörsystem kan det turbulenta flödet orsakar oljud. Materialpartiklar slår emot de hårda rörväggarna. Med hjälp av en polymer (EPDM- och NBR-gummi) i böjar dämpar grenrör och monteringsfästen dämpas ljudet avsevärt. Polymerböjarna och -grenrören har ett pluggat hål som kan användas för mätning och inspektion. Konor, grenrör och böjar tillverkas i  EPDM- eller NBR-gummi. Dessa komponenter är slitstarka och ljudabsorberande.

Välj rätt rörsystem

MATERIALTRANSPORT Luftflöde [m3/h] Rördimensioner Ø [mm] Beskrivning
Stoft, grovt och tungt material 20-40 m/s (100-260 50)* Stålrör
300–600 76 Stålrör
600–1200 108 Stålrör
1200–2600 159 Stålrör
Rök, ånga och ren luft 12-20 m/s 180–320 76 Stålrör
320–550 100 Förstärkta spiralrör
370-620 108 Stålrör
510–850 125 Förstärkta spiralrör
840-1400 159 / 160 Stålrör / Förstärkta spiralrör
1300-2200 200 Förstärkta spiralrör
2100-3500 250 Förstärkta spiralrör
*) I de flesta system bör 76 mm väljas som minsta rördiameter. 50 mm bör endast
används i system där ett litet luftflöde önskas eller där installationen blir enklare.

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN