Stationära Föravskiljare

Föravskiljare kan användas i alla tillämpningar där det extraherade materialet är grovt eller voluminöst. Dessa kan placeras på den faktiska arbetsplatsen för separat hantering eller återvinning av det extraherade materialet, eller centralt för att avlasta filtret.

Föravskiljare separerar material från luftflödet med hjälp av en cyklons verkan eller med inertial separation.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN