Dammexplosioner: Ett levande hot

En anledning till att dammexplosioner fortsätter att vara en betydande fara är att de kan orsakas av ett stort antal olika ämnen. Om det är möjligt att sätta eld på ett material är dess damm också med största sannolikhet brännbart. Detta är lätt att glömma. Detta innebär att dammexplosioner kan och händer i industrier och applikationer som kanske inte anses vara särskilt farliga.

Dammexplosioner kan ta liv

Jordbruk, livsmedelsproduktion, kemisk bearbetning, läkemedel, pappersbruk, gruvdrift, textilier: detta är bara ett litet urval av industrisektorer som potentiellt producerar damm och därmed riskerar explosioner. Med närvaro av damm och syre – särskilt i ett begränsat utrymme – kan man starta en förödande explosion med en enda gnista.

Och effekterna av sådana explosioner kan vara katastrofala – på ett antal nivåer. Förlust av liv är naturligtvis det allvarligaste problemet. Dammexplosioner med dödlig utgång sker fortfarande under 2000-talet. Exempelvis: i ett sockerraffinaderi i Georgia, USA 2008, i en metallpulverfabrik i Texas 2011, i ett brittiskt sågverk 2015.

Dessutom kan dammexplosioner förstöra egendom och orsaka stor ekonomisk och juridisk skada samt skada anseendet.

Dammexplosion i gruva

Det går att minska risken

Det är uppenbart att man måste ta hotet på allvar gällande brännbart damm i hur många branscher som helst. Det första steget bör vara att företagsägare och chefer gör sig medvetna om lokala och/eller nationella regler på området. Det kommer sannolikt att finnas regler och riktlinjer som är specifika för de områden och branscher där du är verksam.

Att uppfylla dessa regler kommer sannolikt att ge en grundläggande skyddsnivå, men det är ofta nödvändigt att göra extra åtgärder för att fastställa bästa möjliga effekt. Exakt vilka åtgärder som man behöver vidta beror på omständigheterna. De kommer nästan säkert att involvera en effektiv rengöring och användning av vakuumsystem med HEPA-filter. Slutligen, kom ihåg att det kan vara meningslöst att etablera säkra arbetsrutiner om personalen inte följer rutinerna korrekt. Man måste vidta åtgärder för att se till att alla agerar i enlighet med etablerade skyddsrutiner.

På Dustcontrol designar vi system för att proaktivt mildra och minimera de potentiella riskerna i samband med dammexplosioner.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN