Dustcontrols Hållbarhetsarbete

 Läs broschyren!
Som miljöföretag har vi ett särskilt ansvar när det gäller hur våra produkter och tjänster påverkar miljön – både för den yttre miljön, vår egen arbetsmiljö och våra kunders. Vi vill ta ansvar för miljön i stort. Vi strävar efter att ständigt förbättra det egna miljöarbetet och uppfyller gällande miljölagstiftning.

 

Det är vårt ansvar att alla medarbetare har en god kompetens i miljöfrågor. Vi jobbar med att hitta miljövänliga transportsätt och tjänstebilar och minimerar och källsorterar avfallsmängden som uppstår i samband med tillverkningen.

Vi ser till hela vår produktionscykel och söker ständiga förbättringar genom att hitta miljövänliga alternativ där det är möjligt. Det kan vara allt från användning av miljövänliga förpackningar och emballage, till att våra avfallssäckar är biologiskt nedbrytbara. När vi pulverlackar gör vi det med en metod som är fri från lösningsmedel och minimerar spill. 

Vi följer noga EU:s direktiv, Reach och RoHS, för att minimera kemikalieanvändningen. Till vår tillverkning köper vi endast närproducerade produkter för att minimera frakter och minska CO2-utsläppet. Och för att få ett så bra tillverkningsflöde som möjligt, med effektivt resursutnyttjande och reducerade ledtider, arbetar vi med Lean Production.

Vi uppdaterar kontinuerligt vårt ledningssystem och är certifierade enligt ISO14001:2015 och ISO9001:2015.

”Technology for Healthy Business”, är ett synsätt som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss på Dustcontrol betyder det: hållbarhet, ekonomi, effektiva lösningar, fysisk hälsa och säker arbetsmiljö. 

 

Vill du veta mer eller har du frågor så ring oss gärna på 08-531 940 00  eller skicka mejl till info@dustcontrol.se

  
Nina Uggowitzer