Servicelösningar - Industri

Kundservice: Din individuella servicelösning från Dustcontrol

Om du vill ha en heltäckande servicelösning som garanterar att din anläggning från Dustcontrol är fullt fungerande och pålitlig dygnet runt, har vi flera olika serviceavtal för att optimera ditt arbete, lönsamhet och produktivitet!

 

Genom att ingå ett serviceavtal för ditt Dustcontrol-system slipper du onödiga driftstopp och kostsamma reparationer. Oavsett servicenivå erbjuder vi professionell support och omfattande besiktningar. Efter avslutad tjänst får du en servicerapport. Dessutom innehåller alla serviceavtal ett fast pris, rabatter på reservdelar och utökad garanti för nyinstallationer. Avtalen innehåller även flera andra fördelar och lösningar för att optimera systemets energiförbrukningen och prestanda.

Det finns flera fördelar med att teckna ett serviceavtal:

  • Det förlänger systemets livslängd.
  • Ni får prioritet vid akutservice.
  • Minskade drift- och underhållskostnader samt energiförbrukning.
  • Säkrare användning.
  • Minimerar risken för driftstopp.
  • Renare och hälsosammare arbetsmiljö.


Vilket serviceavtal passar ert företag?
 
Vi vet att alla företag är unika och kan variera i såväl komplexitet som krav.Om du är intresserad av att teckna ett serviceavtal, kontakta en säljare för att diskutera vilken nivå och lösning som bäst passar dina behov och krav.

✔ Boka tid nu.


Våra servicetjänster

 Underhållsservice
När du beställer en underhållsservice utför vi en allmän inspektion och byter ut eller reparerar slitdelar och andra komponenter i ditt system. Efter avslutad tjänst får du en servicerapport. Arbetet utförs kontinuerligt. 
 Akutservice
Om ditt system har stannat och du har ett akutproblem som måste undersökas, reagerar vi snabbt för att lösa problemet.  
 Fjärrövervakning av systemet
Fjärrövervakning av systemet via kundens telefon eller surfplatta möjliggör fjärrservice vilket innebär snabba lösningstider och support. Med hjälp av kundens kamera kan våra servicetekniker visuellt se systemet och effektivt felsöka, hitta, kontrollera och lösa problem. Fördelen med denna tjänst är:                        -Snabb support och felsökning    -Miljövänligt och billigt-Effektiv hjälp vid mindre problem.
 Energiförbrukning vid driftpunkten
Vi erbjuder kontroll över energiförbrukningen vid specifika driftpunkter. Energiförbrukningen kan ge information om hur effektivt systemet är och om systemet fungerar som det ska. Om det finns utrymme för förbättringar eller om systemet behöver justeras för att optimeras, åtgärdas de lokaliserde problemen. 
 Kontroll av filtret
Det är viktigt att inspektera systemets filter för att säkerställa att filterbelastningen och tryckfallet är på rätt nivåer. Ibland räcker det med ett filterbyte, men ibland krävs en mer djupgående analys för att säkerställa att systemet fungerar. 
 Visuell funktionskontroll
Vill du bara kontrollera systemets funktionalitet kan du som kund beställa en visuell funktionskontroll. Därefter undersöker och kontrollerar en av våra servicetekniker de olika funktionerna i systemet.
 Systemoptimering            Om du vill ha förslag på åtgärder som kan öka optimeringen och effektiviteten av ditt system kan du boka tid med någon av våra servicetekniker som kommer att göra en teknisk analys av systemet.
 Analys av luftkvalitet
Ren luft är grunden för Dustcontrol-konceptet Healthy Business! Det är livsviktigt och kan bidra till en hälsosammare miljö ett mer effektivt arbete. Som kund kan du nu beställa en luftkvalitetsanalys. Vi kommer till dig, mäter luftkvaliteten på vissa punkter i systemet och gör en luftkvalitetsanalys. Det finns även möjlighet att boka ytterligare åtgärder, då får du även en jämförande analys med vilken du kan optimera systemet ytterligare. 

Utbildning

Alla våra kunder med en anläggning från Dustcontrol kan boka ett utbildningstillfälle. Du får då en grundläggande utbildning om ditt system, där vi går igenom viktig information om hur du optimalt använder systemet för att öka effektiviteten och optimeringen av systemet. Vi utför även dammutbildningar där vi utbildar deltagarna om dammets faror, vikten av en bra centralanläggning och filtrets förmåga att samla upp de allra farligaste partiklarna. 

Dustcontrol kan anpassa sina produkter och hitta kundspecifika lösnignar för att få ert företag att växa på ett rent och effektivt sätt.

Är du intresserad av våra produkter men vet inte hur du ska implementera dem i ditt företag? Då erbjuder vi kundspecifika problemlösningar där du tillsammans med en säljare kan hitta en individuellt utvecklad lösning som möter dina krav. Har du till exempel ett problem relaterat till förbättringar av ditt företags städutrustning, maskinbehov, konstruktionsmöjligheter, eller har du ett behov av utbildning om farorna med damm?

✔ Boka tid nu.


 

När anläggningen har blivit stillastående/driftstopp eller om det har uppstått ett akut problem som måste undersökas kontakta oss genom att ringa till vår servicesamordnare.

Service & Produktchef

John Gradwell
Tel: +46 070 554 28 67 
John.Gradwell@dustcontrol.se

 

 

 

Det är viktigt för oss att skydda dina uppgifter. Därför använder Dustcontrol dina personuppgifter
endast inom
ramen för de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd. 
Mer information om dataskydd hos Dustcontrol finns här.