Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy

Dustcontrol utvecklar, tillverkar och säljer sugsystem för rök, damm och spån. Vår kvalitet ska motsvara kundernas krav gällande såväl produktkvalitet, service, bemötande, som leveranser.

Kundsamarbete – genom att lyssna på våra kunder och förstå kundens behov, anpassar vi vårt produktutbud och utvecklar nya lösningar. Vi håller vad vi lovar.

Kunskap/kompetens – vi levererar specialistkunskap genom systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter och kontinuerlig vidareutbildning av våra medarbetare. Vi värderar och uppmuntrar engagemang och ansvarstagande.

Ständig utveckling – vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar, ställer höga krav på våra leverantörer och oss själva, sätter mål gällande kundnöjdhet, leveranssäkerhet och processer.