Kvalitetspolicy

Dustcontrol utvecklar, tillverkar och säljer sugsystem för rök, damm och spån. Vår kvalitet ska motsvara kundernas krav gällande såväl produktkvalitet, service, bemötande, som leveranser.

Kundsamarbete – genom att lyssna på våra kunder och förstå kundens behov, anpassar vi vårt produktutbud och utvecklar nya lösningar. Vi håller vad vi lovar.

Kunskap/kompetens – vi levererar specialistkunskap genom systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter och kontinuerlig vidareutbildning av våra medarbetare. Vi värderar och uppmuntrar engagemang och ansvarstagande.

Ständig utveckling – vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar, ställer höga krav på våra leverantörer och oss själva, sätter mål gällande kundnöjdhet, leveranssäkerhet och processer.

 

ISO 9001 – Kvalitet PDF

Vi på Dustcontrol AB arbetar systematiskt med att förbättra vår kvalitet för att möta vår kunders behov och förväntningar. Som bevis på vårt arbete är vi certifierade enligt ISO 9001 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser. Grunden i standarden är att organisation ska skapa ett kvalitetsledningssystem där det är beskrivet hur organisationen arbetar för att möta intressenternas behov. Stort fokus ligger på att ständigt utvecklas och förbättras, vilket vi på Dustcontrol ser som mycket viktigt. För att hela tiden sträva efter utveckling sker ständiga förbättringar av ledningssystemet samt uppföljning genom interna och externa revisioner. Det i syfte att säkra kvalitén på våra produkter.

 

ISO 14001 – Miljö PDF

På Dustcontrol AB arbetar vi även systematiskt för att minska vår miljöpåverkan. Integrerat i vårt ledningssystem har vi rutiner, processer och arbetssätt som gör det möjligt för oss att planerna, genomföra, följa upp och ständig förbättra vår verksamhets miljöarbete. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001 – en internationell standard för miljöledningssystem.

 

ISO 45001 – Arbetsmiljö PDF

För oss på Dustcontrol AB är arbetsmiljö otroligt viktigt och något vi har arbetat med sedan 1972. Vi vill leva som vi lär och därför är våra medarbetares arbetsmiljö minst lika viktigt som våra kunders. Integrerat i vårt ledningssystem arbetar vi även systematiskt med att stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan på vår arbetsplats. Det innebär fokus på bland annat samverkan, planering, stöd, undersökning och ständig förbättring av vår arbetsmiljö. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete är vi certifierade enligt ISO 45001 - en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem.