Service Mobila Maskiner

Reparation mobila maskiner

Uppstår det några fel på din maskin ber vi dig att ta kontakt med vår kundservice. Dustcontrol godkänner inga returer utan överenskommelse. 

Vid reparation av produkten bifoga ifylld reparationsblankett. En väl ifylld blankett underlättar vid hantering av ditt ärende. Blanketten hittar du här. Vänligen bifoga ifylld blankett med  försändelsen till Dustcontrol (se nedan). Markera även försändelsen med REPARATION. 

Vid frågor ta gärna kontakt med vår kundservice Tel: 08 531 940 00.

OBS! Vi har inte möjlighet att ta emot kontaminerade maskiner för reparation. Det innebär att kunden måste se till att maskinen är rengjord innan den sänds till Dustcontrol. Vid sanering ska kunden bifoga felrapport och saneringsintyg. Om vi motförmodan mottar kontaminerade maskiner skickar vi dem till en extern firma för sanering. Kostnaden för sanering debiteras kunden.

 Maskiner skickas till följande adress:

Dustcontrol AB
Kumla Gårdsväg 14
145 63 Norsborg