Historia

Bild: Dustcontrols första stoftavskiljare.

Dustcontrols första stoftavskiljare

Dustcontrol AB grundades 1972 av Johann Haberl, Mirko Purar och Evert Kranz. Alla tre hade tidigare arbetat som ingenjörer på Devac AB. Devac var ett statligt svenskt forsknings- och utvecklingsföretag. Huvudsyftet med företaget var att undersöka hälsoriskerna med stendamm som uppstår när man borrar. De hade utvecklat en maskin för att fånga upp det farliga stendammet vid källan, och därmed hade de uppfunnit "punktutsugning". När företaget avvecklades bestämde sig några av Devacs ingenjörer att själva fortsätta med punktutsugningsprojektet. Ett nytt privat företag bildades - Dustcontrol AB. Marknaden för stendamm var dock begränsad. De började därför utveckla stationära och mobila stoftavskiljare för andra industrier. Det stora genombrottet för Dustcontrol kom 1976 när de fick en order från svenska ASEA i Västerås. I och med det så kunde Dustcontrol expandera och flyttade till egna produktionslokaler i Norsborg, precis utanför Stockholm.

Försäljningen växte snabbt under de följande åren och antalet anställda ökade från färre än tio till mer än det dubbla på bara några år. En stor del av tillverkningen var då outsourcad men montering, lagerhållning och distribution skedde i egen regi i Norsborg. Idag består företagsgruppen Dustcontrol av huvudkontoret i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.