DC Academy

Jobsafe och Dustcontrol inleder samarbete och lanserar utbildning i kvartsdamm.

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser och du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar i eller med till exempel byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Jobsafe har tillsammans med Dustcontrol utvecklat en utbildning för alla personer som kommer i kontakt med eller utsätts för kvartsdamm. Under utbildningen går vi bland annat igenom hälsoeffekter och risker i arbetet med kvartsdamm, vilka lagkrav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå för att arbeta säkert.

”Det är många människor som dagligen utsätts för hälsofarligt kvartsdamm på arbetsplatsen. Vi är oerhört stolta att tillsammans med Dustcontrol, som är experter på området, kunna leverera en kvartsdammsutbildning. Vi ser detta som ett naturligt steg i vår ambition att utveckla utbildningar och koncept som möjliggör en säkrare arbetsmiljö.”
– Marcus Justad, VD, Jobsafe Sverige AB

”Tillsammans med Jobsafe får vi en möjlighet att sprida kunskap och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser och industrier på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Jobsafes E-learningskoncept känns modernt, roligt att använda och är tidseffektivt för användaren”
– Nina Uggowitzer, VD, Dustcontrol AB

Klicka här och lär dig mer om utbildningen i kvartsdamm.