Pressreleases

Pressrelease Dustcontrol februari 2021

Säkrare och mer hygienisk livsmedelproduktion med nytt punktutsugningssystem från Dustcontrol

Nu stärker svenska Dustcontrol produktportföljen med ett omfattande punktutsugningssystem, specialutvecklat för livsmedelsbranschen. Hygienkraven inom livsmedelsindustrin är mycket höga och punktutsugningssystemet, ”Good For Food”, bidrar till ökad säkerhet, hygien och ekonomi i produktionen.

Good for Food möter både de europeiska och de amerikanska kraven för säker och hygienisk livsmedelsproduktion. Sugborstarna är tillverkade av antistatiskt material och kan rengöras hygieniskt (autoklaverbara) och har möjlighet till automatisk detektering. Färgkodning på borstar och tillbehör minimerar risken för korskontaminering och all utrustning är smidig att hantera. Som komplement finns också ett komplett sortiment av städtillbehör och slangar, speciellt framtagna för livsmedelsindustrin.

Systemets föravskiljare gör det även möjligt för livsmedelsproducenter att återanvända material som sorterats ut, exempelvis gryn, mjöl, kryddor eller andra torrvaror, vilket ger positiv effekt på produktionens totalekonomi.

Max af Klintberg är teknisk ansvarig för Dustcontrols nya livsmedelssystem:
– Dustcontrol har nästan femtio års erfarenhet av avancerade sugsystem och stoftavskiljare för alla typer av tillverkande industrier. Vårt mål med det här systemet har varit att ta fram ett komplett och förenklande system för livsmedelsbranschen. Det nya systemet bidrar till att livsmedelsproducenterna kan öka både kvaliteten och effektiviteten i produktionsprocessen – och därmed nå högre lönsamhet. Good for Food kommer finnas tillgänglig från och med vecka 7.

Fakta
Dustcontrols utsugningssystem för livsmedelsbranschen uppfyller följande tekniska normer gällande:

• (EC) nr 1935/2004: Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• (EC) nr 2023/2006: God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• (EC) nr 10/2011: Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• FDA (Food and Drug Administration)- (21CFR 174-178): Reglerar material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• FDA 21CFR117.40: God tillverkningssed gällande utrustning och redskap.
• EN 1.4404 / AISI 316L: Rostfritt och syrafast stål.


Mer information
 

Peter Ufer, Sales Manager Scandinavia
Tel: +46 8 531 940 20
Email: peter.ufer@dustcontrol.se

Henrik Lehtinen, Export Manager
Tel: +46 8 531 940 18
Email: henrik.lehtinen@dustcontrol.se

Websites

www.dustcontrolfood.com

www.dustcontrol.se

 

Bilder (png)