Om Dustcontrol

 

Allt går så mycket enklare, blir så mycket effektivare och smidigare när produktionen inte störs av stoft- och materialansamlingar. För att inte tala om en säker luftkvalitet.

 

Effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö
Dustcontrol främsta uppgift är att underlätta en effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö för våra kunder. Vi säljer produkter och specialanpassade lösningar som gör att kunden kan fokusera på sin produktion. Dessutom erbjuder Dustcontrol service inklusive tillbehör och reservdelar. Med mobila stoftavskiljare och stationära centralsuganläggningar hjälper Dustcontrol företag över hela välden till en effektivare produktion och till bättre produktionskvalitet. Vi skapar en renare arbetsmiljö genom att suga damm och andra föroreningar. 

Mer än 40 års erfarenhet i branschen
Sedan starten 1972 har Dustcontrol utvecklats till det internationella industriföretag vi är idag. Företaget grundades av Johann Haberl, Mirko Purar och Evert Kranz, alla tre tidigare ingenjörer på Devac AB, ett statligt svenskt forsknings- och utvecklingsföretag. Allt började utifrån idén att bygga sugsystem som fångar damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan. Detta innebär en renare och säkrare arbetsmiljö, ökad produktivitet och bättre produktkvalitet. Med mer än 40 års erfarenhet levererar vi exempelvis avancerade renrumslösningar till läkemedels- och elektronikindustrin, mobila dammsugare i olika storlekar till bygg- och uthyrningsföretag, rena produktionsarbetsplatser till fordonsindustrin och centrala sugsystem till stora tidningstryckerier.

Idag består företagsgruppen Dustcontrol av huvudkontoret i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

Dustcontrol stationärt sugsystem
Renar utluften till 99.995 procent

Tack vare utrustning från Dustcontrol kan små och stora företag suga ut damm, spån, gas, oljespill eller andra ohälsosamma partiklar redan vid källan. Vår utrustning klarar utmaningarna med hjälp av en hög filtreringsgrad. Maskinerna har filter som renar utluften till 99,995 procent. Det ger ditt företag en betydligt renare inomhusluft. Dessutom har filtren en lång livstid och lång tid mellan byten, vilket också gör det till ett klokt val rent ekonomiskt. 

 

Dustcontrol mobila byggdammsugare och luftrenare
Att anlita Dustcontrol 

Vår säljorganisation består av erfarna tekniker som kan branschen. Väljer du en mobil lösning kommer vi till ditt företag och demonstrerar. För stationära anläggningar dimensionerar vi systemet enligt en kravspecifikation. Dustcontrol tar även ansvar för hela kedjan, från planering och installation till slutbesiktning, dokumentation och support.