Service Anläggningar

Dustcontrol erbjuder serviceVåra servicetjänster

Inget håller för evigt, speciellt under flitigt användande, utan underhåll och service. Därför erbjuder Dustcontrol inte bara akut service, utan även andra servicenivåer för att förebygga och begränsa eventuella driftstopp av system.

Serviceavtal 

Genom att teckna serviceavtal på er dustcontrolanläggning förebygger ni onödiga driftstopp och kostsamma reparationer. I avtalet ingår en översyn av er anläggning. Efter genomförd service erhåller ni ett serviceprotokoll och en möjlighet till förlängd garantitid vid nyinstallation. Som avtalskund erhåller ni ett fast pris på arbetet och rabatterade priser på eventuella reservdelar.

  • Förläng livslängden
  • Förtur vid service
  • Minska underhållskostnader
  • Säkrare användning 
  • Minimera risk för driftstopp
  • Årliga servicebesök

 

Underhållsservice

Underhållsservice beställer ni vid behov. Vi gör en allmän översyn och byter/reparerar slitdelar och andra komponenter i er anläggning. Efter genomförd service erhåller ni ett serviceprotokoll. Arbetet sker på löpande räkning.

Akutservice

Vi erbjuder även akutservice vid akuta ärenden.


 

När anläggningen har blivit stillastående/driftstopp eller om det har uppstått ett akut problem som måste undersökas kontakta oss genom att ringa till vår servicesamordnare eller fyll i formuläret nedan.

Service & Projektchef

John Gradwell
Tel: +46 070 554 28 67
John.Gradwell@dustcontrol.se

 

 

 

Det är viktigt för oss att skydda dina uppgifter. Därför använder Dustcontrol dina personuppgifter
endast inom
ramen för de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd. 
Mer information om dataskydd hos Dustcontrol finns här.

Kontaktformulär