Mässor/Event

Dustcontrol events

 

 

Mässor 2021/22

Industri 

När

 Var

Scanpack 4-7 okt 2022 Göteborg
Plastteknik 1-2 dec 2021 Malmö
Euroexpo 24-25 nov 2021 Luleå
  26-27 jan 2022 Karlstad
  9-10 feb 2022 Uppsala
  30-31 mars 2022 Skellefteå
  18-19 maj 2022 Umeå
  31 aug - 1 sept 2022 Sundsvall
  28-29 sept 2022 Falun
  12-13 okt 2022 Lund
  9-10 nov 2022 Kiruna
  30 nov - 1 dec 2022 Örebro
Nordic Future Food 2022 11-12 maj 2022 Stockholm
Underhållsmässan 15-18 mars 2022 Göteborg

 

 

Mässor 2021/22

Bygg 

När

Var
Minimässa i samband med BFB:s höstmöte 30 sept 2021 Stockholm
Nordbygg 26-29 april 2022 Stockholm
Demcon 24-25 nov 2022 Stockholm