Module 7.5 kW

Med frekvensstyrning, 3 varvtal

Module 7.5 kW Art nr Visa modeller Göm modeller

DC 11 Modul 7,5 kW med säck 14124L00110
14124L00110
DC 11 Modul 7,5 kW med 40 lit behållare 14124L00H10
14124L00H10

DC 11-Module är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring. Enheten klarar allt från högeffektiva utsug på slipmaskiner till städning av svarvar och fräsmaskiner samt avskiljning av skärvätska och olja.

Motor 50 Hz/var
RPM 3000/var
Inlopp Ø108/100 
Max dp 22–18 kPa 
Nominellt tryck 18–17 kPa
Max Q 450–550 m3/h
Vikt  225 kg
Ljudnivå 1 m 63 dB(A) 
Ljudnivå med frekvensomvandlare 60-65 dB(A) 


* Med utloppskanal med ljuddämpare. Med diffust utlopp är ljudnivån 5 dB(A) högre än angivet tal.