Module 11 kW P

Med mjukstart

Module 11 kW P Art nr Visa modeller Göm modeller

400V/50 Hz med säck 14146G00110
14146G00110
400V/50 Hz med 40 lit behållare 14146G00H10
14146G00H10

DC 11-Module är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring. Enheten klarar allt från högeffektiva utsug på slipmaskiner till städning av svarvar och fräsmaskiner samt avskiljning av skärvätska och olja.

Motor 50 Hz/var
RPM 3000/var
Inlopp Ø108/100 
Max dp 22 kPa 
Nominellt tryck 18 kPa 
Max Q 800 m3/h
Vikt  260 kg
Ljudnivå 1 m 63 dB(A) 
Ljudnivå med frekvensomvandlare 61-67 dB(A)*

 

* Med utloppskanal med ljuddämpare. Med diffust utlopp är ljudnivån 5 dB(A) högre än angivet tal.