Module 5.5 kW

Med mjukstart

Module 5.5 kW Art nr Visa modeller Göm modeller

400V/50 Hz med säck 14123G00110
14123G00110
400V/50 Hz med 40 lit. behållare 14123G00H10
14123G00H10

DC 11-Module är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring. Enheten klarar allt från högeffektiva utsug på slipmaskiner till städning av svarvar och fräsmaskiner samt avskiljning av skärvätska och olja.

Motor 50 Hz
RPM 3000 rpm 
Inlopp Ø108/100 
Max dp 22 kPa 
Nominellt tryck 18 kPa 
Max Q 450 m3/h 
Vikt 200 kg
Ljudnivå 1 m 60 dB(A) 


* Med utloppskanal med ljuddämpare. Med diffust utlopp är ljudnivån 5 dB(A) högre än angivet tal.