RAF 500S

RAF 500S Art nr Visa modeller Göm modeller

Utan ljudämpningshölje, 5.5 kW 220–240/380–420 V, 50 Hz 111800
111800
With Silencing Enclosure, 5.5 kW, 220–240/380–420 V, 50 Hz 111810
111810

RAF 500S är avsedd för utsug­nings-­system för lätta typer av damm, t ex trädamm. Den bygger upp trycket i två seriekopplade steg. Radialfläkten är direktdriven med ett minimalt servicebehov (intervall 10 000 h).

Motor 5.5 kW
Varvtal RPM 3000
Vikt 150
Max dp 9.5
Max Q 1100
Ljudnivå*)
utan ljuddämpningshölje 79
med ljuddämpningshölje 66
Inlopp/Utlopp 108/76


*) med kanalljuddämpare på 1 m avstånd