DCF Mobil med cyklon

DCF Mobil med cyklon Art nr Visa modeller Göm modeller

Med cyklon 7097
7097

Den här föravskiljaren avskiljer också finare och lättare material som till exempel asbest. Det avskilda materialet faller ner i behållaren som är försedd med plastsäck för att kunna hanteras dammfritt.

Volym Behållare 95 l
Höjd 900 mm/1650 mm (med cyklon)
Diameter behållare 440 mm
Vikt 30 kg/35 kg (med cyklon)
Inlopp/Utlopp Ø 76 mm
Luftflöde 100-500 m3/h