DC 3800 TR S EX

Tryckluftsdriven stoftavskiljare för städning och punktutsug i Atex Zone 22

Mobil enhet

DC 3800 TR S EX Art nr Visa modeller Göm modeller

DC 3800 TR S EX 117100
117100

Den tryckluftsdrivna stoftavskiljaren DC 3800TR S EX för ATEX zone 22 har en mycket robust konstruktion och stor sugkapacitet. Den är ändå en liten och lätt maskin när den ska hanteras. Den är idealisk för punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom utmärkt för industriell dammsugning.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i behållare under cyklonen.

Suget skapas i en ejektor, vilket innebär:

  • underhållsfri sugkälla
  • låg vikt
  • ingen el-installation vid explosionsrisk m m
  • hög driftsäkerhet


Filtret rensas med luftpuls vilket ger finfiltret extra lång livslängd med bibehållen sugkapacitet.

För städning och punktutsug i Atex Zone 22

HxBxD [mm] 1360x600x920
Vikt [kg] 38
Inlopp [mm] Ø50
Slanglängd Ø50 [m] 5-15
Uppsamlingsbehållare [l] 40
Flöde max [m3/h] 300
Undertryck max [kPa] 20
Finfilter polyester, area [m2] 1,8
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%] 99,9
Filteryta mikrofilter [m2] 1,5
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass H [%] 99,995
Filterklassificering, EN 18221 HEPA H13
Sound Level [dB(A)] 75