Automatiskt skjutspjäll

Automatiskt skjutspjäll Art nr Visa modeller Göm modeller

Aut skjutspjäll Ø50 livsmedelsindustri 77030
77030

Automatiskt skjutspjäll för livsmedelsindustrin

Skjutspjället är hygieniskt i sitt utförande och speciellt utvecklat mot livsmedelsindustrin. För att undvika att material fastnar finns en kammare i ena halvan. Denna sida ska monteras nedåt. Vid montage i horisontell riktning är det viktigt att denna kammare riktas rakt uppåt för att inte riskera materialansamling. Cylindern är i hygieniskt utförande med livsmedelsgodkänd smörjning. Skjutspjället är lufttätt och släpper inte ut material. Skjutpsjället består av material som uppfyller kraven för FDA och EG 1935/2004.