Automatiskt skjutspjäll

Automatiskt skjutspjäll Art nr Visa modeller Göm modeller

Aut skjutspjäll Ø50 livsmedelsindustri Aut skjutspjäll Ø50 livsmedelsindustri 77030
77030
Aut skjutspjäll Ø76 livsmedelsindustri Aut skjutspjäll Ø76 livsmedelsindustri 45077
45077
Aut skjutspjäll Ø108 livsmedelsindustri Aut skjutspjäll Ø108 livsmedelsindustri 45083
45083

Automatiskt skjutspjäll för livsmedelsindustrin

Skjutspjället 77030 har en hygienisk design och är speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin. För att undvika materialuppbyggnad finns en kammare i ena hälften. Denna sida ska monteras nedåt. Skjutreglaget är lufttätt och frigör inte material. Skjutspjället består av material som uppfyller kraven i FDA och EG 1935/2004. När det gäller skjutspjället 45083 består den av aliminium och det är viktigt att kontrollera om den är tillämplig för maten den kommer att komma i kontakt med.

The shutter valve 77030 has a hygienic design and is specially developed for the food industry. In order to avoid material build up there is a chamber in one half. This side should be mounted downwards. The slider is airtight and does not release material. The shutter valve consists of materials that meet the requirements of the FDA and EC 1935/2004. Regardning shutter valve 45083 it consist of aliminium and it is important to check if it is applicable to the food it is going to be in contact with.

  • Spjällblad, cylinderplatta och skruvar/muttrar i syrafast utförande.
  • Den pneumatiska cylindern är tillverkad i 1.4301. 
  • Huset till 45077 (Ø 76) är tillverkat i samma material som våra sugborstar för livsmedelsindustrin och för 45083 (Ø 108) i aluminium.
  • Skjutspjällen bör ej användas tillsammans med oljor eller material med PH-värde <2,5.