Föravskiljare Art nr Visa modeller Göm modeller

F11000 GFF  (utan utmatningskona, behållare och stativ) F11000 GFF (utan utmatningskona, behållare och stativ) 7178
7178
Utmatningskona Utmatningskona 44609
44609
Stativ Stativ 44824
44824
Behållare 50 l Behållare 50 l 44608
44608

Föravskiljaren F 11000 GFF är anpassad för att återvinna livsmedelsprodukter. Den är tillverkad i enlighet med EU 1935/2004 i syrafast material 1.4404. Designen har anpassats för undvikande av dammansamlingar och för en optimerad rengörbarhet enligt riktlinjerna EN 1672-2:2009
Både in- och utloppsdel kan vridas för optimal anpassning till rådande inbyggnadssituation.
Det avskilda materialet samlas i en behållare under föravskiljaren. För att undvika att allt för mycket findamm passerar avskiljaren, bör behållaren tömmas innan den är fylld till mer än 2/3-delar.

Tekniska Data:

  • Material 1.4404
  • Inlopp och utlopp Ø 108 mm
  • Max Q 1000m3/h
  • Behållare 50l

Tekniska Data:

  • Material 1.4404
  • Inlopp och utlopp Ø 108 mm
  • Max Q 1000m3/h
  • Behållare 50l