DC 3900c Twin Turbo

– driftsäkerhet i en portabel maskin

DC 3900c Twin Turbo är en portabel men mycket kraftig stoftavskiljare för stora mängder av stoft tack vare sin inbyggda föravskiljare. Den passar särskilt bra för långa slangar (upp till 20 meter) och grov betongslipning. 80-90% av allt grovt material avskiljs i föravskiljaren. Det återstående stoftet går in i filtercyklonen.

 

DC 3900c Twin Turbo levereras med:

  • Sugslang 7,5 m Ø 50 (Art nr 2013, 2129, 2107)
  • Golvmunstycke B500 (Art nr 7238)
  • Sugrör Ø 50 (Art nr 7265)
  • 5 st plastsäck (Art nr 4314)
  • Finfilter, polyester (Art nr 42025)
  • Mikrofilter (Art nr 42024)
HxBxD [mm] 1450x660x970
Vikt [kg] 81
Inlopp [mm] Ø50
Slanglängd Ø50 [m] 5-10
Uppsamlingsbehållare [l] 40
Flöde max, [m3/h] 260
Undertryck max [kPa] 30
Effektuttag [W] 2200
Finfilter polyester, area [m2] 1,8
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%] 99,9
Filteryta mikrofilter [m2] 1,5
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass H [%] 99,995
Filterklassificering, EN 1822-1 HEPA H13
Ljudnivå [dB(A)] 75

Antistatiskt Sugslang

Filter DC 3900

Gängade kopplingar

Plastsäck 40 liter

Städtillbehör Ø 50 mm

Svivlande kopplingar