DC 5900 H Asbest

DC 5900 H Asbest, 9,2 kW, P 400V, 50/60 Hz, Y/D-start

  • Certifierad* för att användas i samband med att suga upp och avskilja torra, icke brännbara, icke ledande, hälsovådliga och cancerogena ämnen inklusive asbest
  • Chassi för ergonomisk hantering
  • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
  • fasfels-indikator**
  • hög driftsäkerhet

Tyska arbetsskyddsintitutet IFA

** En lampa på maskinen indikerar om maskinenansluts till ett el-nät med fasfel

 

Mobil enhet

DC 5900 H Asbest Art nr Visa modeller Göm modeller

400 V /50 Hz /9.2 kW P 119350
119350
400 V /50 Hz /9.2 kW S 119360
119360
400 V /50 Hz /4 kW 119370
119370

DC 5900 H Asbest är certifierad* att användas i samband med att suga upp och avskilja torra, icke brännbara, icke ledande, hälsovådliga och cancerogena ämnen inklusive asbest.

 

DC 5900 H Asbest klarar av stora mängder stoft under kontinuerlig drift. Maskinen är liksom DC 1800 H och DC 3800 H resultatet av många års fältarbete och samarbete med saneringsindustrin och uppfyller både behoven och önskemålen från fackfolk.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.

Filterrensningssystemet med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga.

 * Tyska arbetsskyddsintitutet IFA

Vikt ca 210 kg
Flöde max 800 m3/h
Undertryck, max 28 kPa
Effektuttag 9,2 kW
Ljudnivå 75 dB(A)

Filter DC Storm, DC 5900, S 11000, S 21000, S 32000, S 34000, DC 11-Module