DC 5900a/c 9,2 kW S

Stoftavskiljaren DC 5900a/c 9,2 kW S, 400 V, 50 Hz, Y/D-start 

  • Chassi för ergonomisk hantering
  • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
  • fasfels-indikator*
  • hög driftsäkerhet
  • med container (DC 5900c 9,2 kW S) eller säck (DC 5900 9,2 kW S)

*En lampa på maskinen indikerar om maskinenansluts till ett el-nät med fasfel

 

Mobil enhet

DC 5900a/c 9,2 kW S Art nr Visa modeller Göm modeller

DC 5900c 9,2 kW S, 400 V, 50 Hz, Y/D-start 119340
119340
DC 5900a (med säck) 9,2 kW S, 400 V, 50 Hz, Y/D-start 119341
119341

DC 5900 9,2 kW S är en elektriskt driven sugmaskin för användning till punktutsugning, städning och materialtransport i de flesta typer av industri.

Maskinen är i första hand avsedd för transport av material och mycket grov städning tillsammans med föravskiljare.  Den extra stora sugkapaciteten kan också utnyttjas till vanlig punktutsugning och städning där det behövs extra långa slangar, upp till 50 m. För att motverka överhettning vid intensiv användning har pumpen utrustats med ett kylluftintag.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.

Filterrensningsystemet med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga.

 

HxBxD [mm] 1942x780x1160
Vikt [kg] 210
Inlopp [mm] Ø108
Slanglängd Ø50 [m] 5-30
Uppsamlingsbehållare [l] 75
Flöde max, [m3/h] 500
Undertryck max [kPa] 40
Effektuttag [W] 9,2
Finfilter polyester, area [m2] 5
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%] 99,9
Filteryta mikrofilter [m2] 3,7
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass H [%] 99,995
Filterklassificering, EN 18221 HEPA H13
Sound Level [dB(A)] 75