HEPA-Module

  • lätt att eftermontera på S 11000, DC 11-Module och DC 11000
  • endast 200 mm extra höjd på befintlig cyklon
  • passar på både gamla och nya cykloner
  • klarar högt tryck och höga flöden 
  • (max Q= 1000 m3/h, max dp= 40 kPa)
  • enkelt byte av filter

 

 

HEPA-Module Art nr Visa modeller Göm modeller

S11000 HEPA AC 11034
11034
S11000 HEPA DC 110304
110304
S11000 X HEPA AC 11044
11044
S11000 X HEPA DC 110404
110404
HEPA-Module komplett 4030
4030

 

HEPA-Module mot hälsofarligt damm

 

Våra kunder har möjligheten att komplettera eller kombinera S11000-filterenheter, DC 11000-stoftavskiljare* och DC 11-moduler med Dustcontrols HEPA-Module. HEPA-Module uppfyller HEPA 13 och är optimal för rening av luft. Den är speciellt lämplig där det förekommer hälsofarligt damm och fungerar även som ett extra skydd för pump och motor.  

HEPA-Modulen är en kompakt lösning och kan enkelt eftermonteras på toppen av en S11000, DC 11-Module eller DC 11000. Vid eftermontering beställs HEPA-Module komplett, art nr 4030. 

HEPA-Module komplett (art nr 4030) består i stora drag av två HEPA-filter (art nr 42807), en utloppsmodul (art nr 43303) och en extra modulring (art nr 43302) med svetsad innerdel som håller filtren på plats, se bild. HEPA-Module komplett levereras med alla nödvändiga detaljer som exempelvis packningar, skarvar och förlängningsrör för att snabbt och enkelt kunna monteras på den befintliga produkten.


 

För mer information om att välja rätt HEPA-Module alternativ
ta kontakt med vår kundservice
.

 

 

Inlopp 108mm
Utlopp 108mm
Nominellt flöde  1000  m3/h 
Undertryck, max 40 kPa
Tryckfall 1,5  kPa vid 750 m3/h 
Avskiljningsgrad HEPA H13
Filter area 3,7 m2 x 2