DCF Immersion

 

Fördelar

  • Möjliggör hantering av reaktivt och explosionsfarligt material på ett säkert sätt.

  • Liten och mobil enhet som är lätt att flytta mellan olika arbetsstationer.

Mobil enhet

DCF Immersion Art nr Visa modeller Göm modeller

DCF Immersion 74100
74100

Vid hantering av vissa metaller, som titan och magnesium, finns det alltid en viss explosionsrisk. DCF Immersion är konstruerad för att hantera dessa metaller och annat reaktivt material på ett säkert sätt. DCF Immersion är lämplig att användas i miljöer där denna typ av metallspåner ska sugas upp som exempelvis vid additiv tillverkning (3d utskrift).


Allt material sugs genom ett vätskebad och fångas upp i en korg med finmaskigt nät. Denna korg ligger i vätskebadet och håller materialet nedsänkt i den neutraliserande vätskan fram till tömning.


DCF Immersion är utrustad med ett filtersystem där ett demisterfilter förhindrar fukt att ta sig vidare i systemet. Om man vill försäkra sig ytterligare mot fukt i systemet finns ett hydrofobiskt filter som tillbehör.

 

  • Möjliggör hantering av reaktivt och explosionsfarligt material på ett säkert sätt. 

  • Liten och mobil enhet som är lätt att flytta mellan olika arbetsstationer.

OBS! Dustcontrol rekommenderar att man använder en lätt mineralolja som neutraliserande vätska för att säkerställa att ingen vätgasutveckling sker inne i behållaren. Detta eftersom många metaller, t.ex. aluminium, titan, magnesium i kombination med vatten reagerar och bildar vätgas vilket är mycket brännbart.

Användning av vatten i sådana fall är förbjudet. Om det skall användas vatten som neutraliserande vätska måste det säkerställas att det material som sugs upp, i kombination med vatten, inte orsakar utveckling av vätgas eller annan lättantändlig gas.

 

 

H x B x D                                        147 x  62 x  84 cm
Vikt                                                40 kg
Neutraliserande vätska vol.         20 l
Luftflöde min                                140 m3
Luftflöde max                               250 m3 
Neutraliserande vätska                Lätt mineralolja
Spån, uppsammlingsmängd         1 l eller max 5 % av vätskenivån
Filter                                             5 μ