DC HEPAbox

 

 

DC HEPAbox Art nr Visa modeller Göm modeller

DC HEPAbox 1180
1180

Inom exempelvis läkemedel-, livsmedel-,elektronik- ,bil- och flygindustrin finns det många miljöer som behöver extrema skydd mot spridning av partiklar och aerosoler. DC HEPAbox filtrerar på högsta filtreringsnivå (> 0,15mikrometer). Bytet av HEPA-filtret är också utformat för att vara enkelt och kontamineringsfritt.

DC HEPAbox är avsedd att användas som ett polisfilter mellan filterenheten och vakuumalstraren. Om filtret av någon anledning skulle gå sönder hindrar DC HEPAbox det explosiva dammet från att nå den radiella fläkten eller pumpen. På detta sätt kan alla vakuumalstrare användas till ATEX-turboapplikationer, förutsatt att vakuumalstraren placeras utanför ATEX-zonen.

TEKNISKA DATA DC HEPAbox
Inlopp mm Ø 200
Utlopp mm Ø 200
Max flöde
2500 m3/h
Artikel nr.
1180
Filter area
9.4 m2
Vikt       39 kg
Undertryck 40 kPa
Filtreringskapacitet H 13