Stos med manuell styrning

Fortsättning utmatning till: F 8000, F 11000, F 20000, F 30000, S 11000, S 32000 och S 34000

Stos med manuell styrning Art nr Visa modeller Göm modeller

Stos med manuell styrning 741401
741401

I applikationer där det insamlade materialet från en behållare placeras under en föravskiljare. Stosen med gummikragen är nödvändig för att underlätta borttagning av behällaren, den teleskopiska stosen styrs rätt i position av styrring på behållaren.