Bottengaller 40/60 l

DC 1800*, DC 2800a, DC 3800a/i, DC 5800a/i
(*Max 40 kg vid montering på DC 1800 )

Bottengaller 40/60 l Art nr Visa modeller Göm modeller

Bottengaller 40/60 l 40410
40410

För vätskeavskiljning: Bottengaller läggs i botten och tappkran monteras på behållare 40/60l.