TSR

TSR Art nr Visa modeller Göm modeller

TSR 43, 400 V, 50 Hz 107250
107250
TSR 47/48, 400 V, 50 Hz 107750
107750
TSR 50/52 , 400 V, 50 Hz 109250
109250

Turbopump TSR är remdriven i två seriekopplade steg. Den används i särskilt tryckkrävande sammanhang. Kylluft släpps in genom en spalt mellan de två pumpstegen. Det andra steget kyler då indirekt det första. Fördelen är att pumpen kan arbeta med extremt höga tryck och mycket små luftflöden utan att bli överhettad. Pumpen är utrustad med överhett­­ningsskydd som löser ut vid för höga lagertemperaturer.

TSR ska kompletteras med backventil på inloppet när flera enheter parallell­­kopplas.

TEKNISKA DATA, benämning TSR 43 TSR 47 TSR 50
Varvtal RPM rpm 4300 4700 5000
Vikt kg 430 450 530
Max dP kPa 46 50 54
Nominellt tryck kPa 35 37 40
Max Q m3/h 650 700 800
Ljudnivå kåpa 1 m dB(A) 66 66 66
Inlopp/Utlopp Ømm 108/108 108/108 108/108


* DC Green System, standard, Max 22 kPa