TPR

TPR Art nr Visa modeller Göm modeller

TPR 35, 400 V, 50 Hz 106600
106600
TPR 40, 400 V, 50 Hz 106800
106800
TPR 43, 400 V, 50 Hz 107200
107200
TPR 47, 400 V, 50 Hz 107700
107700
TPR 50, 400 V, 50 Hz 109200
109200
TPR 53 37kW 400V 109300
109300
TPR 53 37kW 230V 109302
109302

Turbopump TPR är remdriven i två parallellkopplade steg. Kylluft släpps in genom en vakuumventil vars trycknivå kan justeras. Anläggningens trycknivå kan då hållas konstant även om luft­flödet ändras. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd som löser ut vid för höga lagertempera­turer. Backventil finns inbyggd på inloppssidan.

TEKNISKA DATA, benämning TPR 35 TPR 40 TPR 43 TPR 47 TPR 50
Varvtal RPM rpm 3500 4000 4300 4700 5000
Vikt kg 400 400 430 450 530
Max dP kPa 22 26* 28* 29* 30*
Nominellt tryck kPa 20 20 20 21 23
Max Q m3/h 1000 1200 1400 1500 1600
Ljudnivå kåpa 1 m dB(A) 66 66 66 66 66
Inlopp/Utlopp Ømm 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160


* DC Green System, standard, Max 22 kPa