TPD

TPD Art nr Visa modeller Göm modeller

TPD 30, 400 V, 50 Hz 4911
4911

Turbopump TPD 30 9,2/11 kW är direktdriven i två parallellkopplade steg. För att ge systemet en konstant trycknivå och för att kyla pumpen när alla uttag på rörsystemet är stängda kan rörsystemet utrustas med en vakuum­ventil.

 

SMÖRJINTERVALL: 1500 h

 

 

 

 

TEKNISKA DATA, benäming TPD 30 TPD 36
Elnät Hz 50 60
Varvtal RPM 3000 3600
Vikt kg 90 110
Max dP kPa 21* 20
Nominellt tryck kPa 18 17
Max Q m3/h 900 1050
Ljudnivå      
Kåpa 1m dB(A) 75 75
Inlopp/Utlopp Ø mm 108/108 108/108


* DC Green System, standard, Max 22 kPa