RAF 1600/2500

 

RAF 1600/2500 Art nr Visa modeller Göm modeller

RAF 1600, 400 V, 50 Hz, 7.5 kW 112000
112000
RAF 2500, 400 V, 50 Hz, 15 kW 112100
112100

RAF 1600/2500 är enstegs radialfläktar avsedda för mindre tryckkrävande system t ex rökutsug. Fläktarna är ut­rustade med vibrations­isolatorer och ljuddämpande kåpa, men ska alltid kompletteras med externa ljuddämpare på utlopp (eventuellt även inlopp). Fläkten är direktdriven med ett mini­malt servicebehov (intervall 10 000 h).

    50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
Varvtal RPM rpm 3000 3600 3000 3600
Vikt ca kg 290 330
Max dp kPa 7.7 9.3
Max Q m3/h 2000 3500
Ljudnivå* dB(A) 68 70
Inlopp/Utlopp mm 200/160 200/160


* med kanalljuddämpare på 1 m avstånd