DC 1800 TR/DC 2800 TR EX

Tryckluftsdrivna stoftavskiljare för ATEX ZON 22

Mobil enhet

DC 1800 TR/DC 2800 TR EX Art nr Visa modeller Göm modeller

DC 1800 TR 101890
101890
DC 2800 TR 121090
121090

De tryckluftsdrivna stoftavskiljarna DC 1800 TR EX/ DC 2800 TR EX har en robust konstruktion och stor sugkapacitet trots att maskinerna inte behöver anslutas till elnätet. De är idealiska för
punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom utmärkt förindustriell dammsugning.


Eftersom suget skapas i en ejektor, finns följande fördelar:

• underhållsfri sugkälla
• låg vikt
• ingen el-installation vid explosionsrisk
• hög driftsäkerhet
• servicevänlig


Filtret rensas med luftpuls vilket ger finfiltret extra lång
livslängd med bibehållen sugkapacitet.

Vikt 10 kg / 19 kg
Flöde max 170 m3/h
Undertryck max 16 kPa
Ljudnivå 68 dB(A)

Antistatisk säck (ESD) 15 liter

Filter DC 1800, 2800, 2900 eco

Plastsäck DC 2800/3800 H Asbest