DC 1800 TR/DC 2800 TR EX

Tryckluftsdrivna stoftavskiljare för ATEX ZON 22

Mobil enhet

DC 1800 TR/DC 2800 TR EX Art nr Visa modeller Göm modeller

DC 1800 TR 101890
101890
DC 2800 TR 121090
121090

De tryckluftsdrivna stoftavskiljarna DC 1800 TR EX/ DC 2800 TR EX har en robust konstruktion och stor sugkapacitet trots att maskinerna inte behöver anslutas till elnätet. De är idealiska för
punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom utmärkt förindustriell dammsugning.


Eftersom suget skapas i en ejektor, finns följande fördelar:

• underhållsfri sugkälla
• låg vikt
• ingen el-installation vid explosionsrisk
• hög driftsäkerhet
• servicevänlig


Filtret rensas med luftpuls vilket ger finfiltret extra lång
livslängd med bibehållen sugkapacitet.

HxBxD [mm] 825x380x380 / 1195x440x550
Vikt [kg] 10/19
Inlopp [mm] Ø50
Slanglängd Ø38 [m] 5
Uppsamlingsbehållare [l] 20
Flöde max [m3/h] 170
Undertryck max [kPa] 16
Finfilter polyester, area [m2] 1,5
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%] 99,9
Filteryta mikrofilter [m2] 0,85
Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass H [%] 99,995
Filterklassificering, EN 18221 HEPA H13
Sound Level [dB(A)] 68

Antistatisk säck (ESD) 15 liter

Filter DC 1800, 2800, 2900 eco

Plastsäck DC 2800/3800 H Asbest