S 34000 X

S 34000 X Art nr Visa modeller Göm modeller

S 34000 X 24 V AC 1060
1060
S 34000 X 24 V DC 106000
106000

S 21000, S 32000, S 34000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

S 21000, S 32000, S 34000 och S 34000 X monteras på benstativ och ska alltid utrustas med inloppsmodul och utmatningsutrustning, utmatningskona eller annan utrustning.

 

Art nr Benämining
1060 S 34000X
4706 Utmatningskona
4714 Uppsamlingssäck, 50 st
42111 Uppsamlingssäck, 50 st antistatisk
Inlopp mm valbart
Utlopp mm Ø 250
Max flöde 5000 m3/h*)
Filter i pressad polyester, veckade  
Art nr och antal 4284 x 4
Filteryta totalt 48 m2
Avskiljningsgrad enl DIN 24184/3 > 99.9 %
Användningdkategori enl Bia C
Max temp filter 130 oC
Filterrensning m luftpuls  
Tryckluftsbehov 4 l/s, 4 bar
Anslutning, slang 6/8 mm
El-anslutning 24V AC alt DC, 12 W