S 11000 X

S 11000 X Art nr Visa modeller Göm modeller

S 11000 X 24 V AC 1104
1104
S 11000 X 24 V DC 110400
110400

S 11000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftavskiljare. Inlopps­delen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlings­volymen. S 11000 mon­teras antingen på benstativ eller vägg­fäste. S 11000 och S 11000 X ska alltid utrustas med utmatningskona eller annan utmatning. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

 

Art nr Benämning
1104 S 11000 X
5024 Väggfäste komplett
7179 Golvstativ komplett.
4706 Utmatningskona
4714 Uppsamlingssäck 50 st
42111 Uppsamlingssäck 50 st, antistatisk
Inlopp mm Ø 108
Utlopp mm Ø 108
Max flöde 1000 m3/h*)
Filter i pressad polyester, veckade  
Art nr och antal 4284 x 1
Filteryta totalt 12.0 m2
Avskiljningsgrad enl DIN 24184/3 > 99.9 %
Användningdkategori enl Bia C
Max temp filter 130 oC
Filterrensning m luftpuls  
Tryckluftsbehov 4 l/s, 4 bar
Anslutning, slang 6/8 mm
El-anslutning 24V AC alt. DC, 12 W