Flexpipe

Flexpipe Art nr Visa modeller Göm modeller

ø 50, 700 mm 7330
7330
ø 50, 1 m 7308
7308
ø 76, 700 mm 7331
7331
ø 76, 1 m 7332
7332

Flexpipe är en ny typ av utsugningsarm för utsug av rök, limångor, trädamm mm. Flexpipen är gjord som en böjlig slang som kan anta vilken form som helst. Ytterdiametern är liten. Den kan därför ställas in mycket nära föroreningskällan utan att störa arbetet. Därmed blir infångningen effektiv. Flexpipe ska inte belastas med tratt eller annan utrustning i ytteränden.

TEKNISKA DATA 7330 7308 7331 7332
Dimension invändigt ø 50 ø 50 ø 76 ø 76
Rörsystem
Anslutning skarv ø 50 skarv ø 50 skarv ø 76 skarv ø 76
Längd 700 mm 1 m 700 m 1 m
Luftflöde 80-200 m3/h 80-200 m3/h 200-450 m3/h 200-450 m3/h

 

I högtryckssystem bör flexpipen i vissa fall strypas med strypbricka för att erhålla lämpligt luftflöde.