Rökutsugningsarm

Rökutsugningsarm Art nr Visa modeller Göm modeller

ø76 590102
590102

Utsugningsarm för svetsrök mm. Armen är kardanledad och kan lätt justeras till rätt arbetsläge. I utsugningshuven finns en halogenlampa 24V, 50W monterad. Separata ström­brytare för lampa och för skjutspjäll el finns på skärmen. Rökutsugningsarm ø76 ska alltid monteras med 1 m sugslang ø76 mellan fäste och rörsystem.

TEKNISKA DATA Qnom pnom
Ø76 400 m3/h 3 kPa

I högtryckssystem bör rökutsugnings­armen i vissa fall strypas med strypbricka för att erhålla lämpligt luftflöde.