DC Box

DC Box fördelar

  • Ett stort fönster för bra sikt
  • Ett rullbord som kan roteras horisontellt 360 grader för att underlätta saneringsarbete
  • Möjlighet att integrera vår luftrenare AirCube 500 

 

DC Box Art nr Visa modeller Göm modeller

DC Box 7470
7470
DC Box med integrerad luftrenare 74701
74701

Klicka på bilden och läs broschyren!

 

 

DC Boxen är uppbyggd som ett dragskåp med dörrar på varje sida för enkel in- och uttagning av maskiner. I DC Boxen finns en ø76-anslutning till punktutsug och en anslutning till AirCube 500*, samt belysning och tryckluft. Grovt skräp matas ut till en plastsäck som fästs på bottenkonan.

Det finns tre öppningar på framsidan där opera- tören för in armarna vid rengöringsarbetet. Tre öppningar medför god åtkomlighet, samt frigör alltid en öppning som luftintag. Rengöringsarbe- tet utförs med hjälp av olika sugmunstycken på punktutsuget, tryckluft eller borstar.

Genom ø76-anslutningen kan DC Boxen integreras med samtliga för- och stoftavskiljare från Dustcontrol till ett kundspecifikt DC Box paket, t.ex. DC F Mobil och DC 11-Modul.

*Den nya DC Boxen kan beställas med en integrerad AirCube 500 inkl. adaptersats som DC Box med tillbehör (art nr 74701)

TEKNISKA DATA
HxWxL 1750 x 1196 x 796 mm
Utlopp Ø 76 mm
Uppsamlingssäck 700 x 850 mm
Flöde

DC 11-module 600 m3/h

Aircube 500 450 m3/h

Nominellt tryckfall  3,5 kPa
Lysrör  230 V