Utbildning - Dammets faror

Ny digital utbildning med fokus på Dammets faror!

Ny digital utbildning med fokus på Dammets faror!

Välkomna på en digital Dammutbildning!

Riskerna med asbest och kvartsdamm har länge varit kända. Damm och partiklar från dessa två orsakar sjukdomar som  lungcancer, silikos (stendammslunga) och kol. Kronisk  lungsjukdom är ett av våra absolut vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblem.

Lungorna reagerar på fint damm genom att kapsla in det i bindvävsknutor som på sikt leder till  dammlunga eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Kvarts- och asbestdamm klarar kroppen inte av att bryta ner, det stannar kvar  i lungorna och klassas som cancerogent.

Därför är det viktigt att fånga in dammet på ett  effektivt sätt innan det når lungorna. Välkomna på en digital utbildning där vi b.l.a berättar mer om just detta och mycket mer.

Kontakta någon utav våra säljare för mer information.

sales@dustcontrol.se