Båtvård

Båtvård - Säkert och enkelt

Båtvård - Säkert och enkelt

SÄKERT OCH ENKELT

Samla upp bottenfärg och annat material när du slipar båten.

Fånga upp dammet direkt där det bildas med slipmaskin kopplat till en H-klassad Stoftavskiljare.

Fördelar:

  • Skyddar effektivt operatör och omgivning från den giftiga bottenfärgen.
  • Metoden är bättre och säkrare än blästring
  • Botten blir slätare vid slipning än vid skrapning.
  • Dammet matas ut i slitstark påse och båtägaren åker själv med påsen till återvinningscentral.
  • Inga dyra "farligt avfall" transporter – Inga ytterligare miljöavgifter för båtklubben.

På bilden används en DC 2900 Auto och vår multianslutning kopplad till slipmaskinen.