Byggarbetaren

Du gör det mesta på bygget, från att snickra gjutformar och lägga bjälklag, till att bygga väggar och montera fönster. Du använder våra maskiner till punktutsug vid t ex sågning och slipning, samt vid städning. För dig är det viktigt att jobbet flyter på utan problem och därför gillar du maskiner som t.ex.:

Andra tänkbara maskiner: