Saneraren

Du jobbar i en extremt farlig arbetsmiljö eftersom stora mängder miljöfarligt damm frigörs när du river och sanerar. Du vill inte ha i dig massa asbest eller PCB, och ställer därför extra höga krav på hög filtreringsgrad och luftflöde. Du väljer en maskin som uppfyller kraven för asbest
och PCB.