Ett komplett system

1. Inledning
För att uppnå de önskade vins­terna med ett sugsystem måste systemet vara komplett, från sugkåpa till vakuumalstrare. Alla delar i systemet är lika viktiga för att erhålla den önskade funktionen.

2. Stoftavskiljare
Sugsystemet ska alltid utrustas med stoftavskiljare. Stoftavskiljaren avskiljer grövre material i cyklon och fint damm i veckade koniska filter som är monterade i cyklonens centrum. Ett veckat filter har mycket stor filteryta i förhållande till sin mantelyta. Stoftavskiljarna kan därför göras förhållandevis små. Filtren rensas med tryckluftsdriven luftpuls. Detta ger mycket effektiv rensning samtidigt som det är skonsamt mot filtren. Normalt utrustas stoftavskiljaren med plastsäck för uppsamling av det avskiljda materialet, men många andra typer av utmatningar kan monteras.

3. Vakuumalstrare 
Vakuumalstraren är systemets hjärta, här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på 6-40 kPa. I normala punktutsugnings- och städsystem används turbopumpar. Det är en maskin med optimal kapacitet för den här typen av system. När motståndet ökar ger den en extra trycktopp, något som kan vara avgörande för att hindra ett stopp i rörsystemet. I samband med rök och lätta stofttyper, t ex pappersdamm, används radialfläktar. Dessa har stor luftkapacitet och en lägre relativt konstant trycknivå. Såväl turbopumpar som radialfläktar från Dustcontrol har hög verkningsgrad och mycket god ljuddämpning, se tekniska data.

4. Styrsystem 
Motorstarter och apparatskåp styr start och stopp av pump/ fläkt och filterrensning. Ett antal andra automatikfunktioner kan läggas till. Med ganska enkel styrning kan systemet göras smart, t ex när det gäller att klara grovt material i rör­stammar eller att styra effektför­brukningen efter behovet.

5. Rörsystem
Rörsystemet transporterar damm och material från arbetsplatserna till centralenheten. Dammet är vanligtvis slitande varför standardrören är av 1,5 mm stål. I samband med rök och ren luft kan förstärkta spirorör användas. Även rostfria rör och extra slittåliga rördetaljer finns i sortimentet. Dustcontrol har ett komplett sorti­ment av rördetaljer och skruvade montage­detaljer. Detta medger stor flexibilitet när det gäller att anpassa rördragningen. Ombyggnader är också mycket lätta att genomföra. Konor, grenrör och böjar är tillverkade i EPDM- och NBR-gummi. Det gör komponenterna slitstarka och ljudämpande.

 

6. Utrustningsdetaljer
Ett punktutsugningssystem dimensioneras för att endast de uttag som används är öppna. Detta för att begränsa centralenhetens storlek. Alla uttag måste alltså ha någon typ av ventil eller spjäll. Det kan vara manuellt manövrerade typer såsom klaffventiler och manuella skjutspjäll, men det kan också vara automatiskt styrda skjutspjäll som öppnas när arbetsmomentet påbörjas. För utsug av rök finns ett antal armar. De är lätt justerbara och har liten diameter och kan därför ställas in så att utsuget kommer mycket nära rökalstringen. Upphängningsanordningar som svängarmar och slangupprullare används för att underlätta användningen av sugutrustningen. I samband med stora mängder material kan materialet tömmas i rostfri tratt varifrån det sugs ut.

7. Tillbehör
Slangens uppgift är att vara flexibel när sugutrustningen ska användas, men ändå tillräckligt tålig för att transportera damm och spånor. Välj slang efter rådande förutsättningar med hänsyn till slitagerisk, kemikalier, värme etc. Dustcontrol har ett komplett sortiment av slangdia­metrar och kopplingar. Städtillbehör, sugkåpor och mun­stycken är de komponenter som fångar in den smutsiga luften. Utform­ ingen avgör hela systemets effektivitet. Det krävs ett stort sorti­ment av specialdesignade sugtill­behör för att klara olika situationer. Det har Dustcontrol. Har vi inget standardtillbehör som passar så specialtillverkar vi ett.

8. Föravskiljare 
Föravskiljare ska användas i alla sammanhang då det avskiljda materialet är grovt eller rikligt. För­avskiljaren kan placeras i anslutning till arbetsplatsen för t ex separathantering och återvinning, eller vid centralenheten. Föravskiljaren avskiljer med dyna­misk avskiljning, d v s att luften omlänkas så att materialet slungas ut ur luftströmmen. Detta kan ske i cyklon eller i s k fallkammare. Fallkammaren utformas vanligtvis som en container med inlopp och utlopp i ena gaveln. När luften vänder kastas grovt material in i containern. Eftersom föravskiljare sätts in när systemet ska hantera större mängder material är det också viktigt att planera vilken typ av tömningssystem som ska användas. Dustcontrol har ett antal standardlösningar såsom slussmatare, upp­samling i behållare och skruvkom­primator.