BigBag

Valfria konfigurationer: I vissa program kan automatisk urladdning under drift uppnås genom att använda en peristaltisk luftsluss. Det insamlade materialet kan släppas ut i en stor säck.

 

Big Bag