Flyg & Fordonsindustrin

Aviation and Automative Industry

Flyg- och fordonsindustrin har flera tillämpningsområden där ett effektivt punktutsug och renlighet är ett måste.

Punktutsugsanläggningarna är byggda utifrån Dustcontrols standard eller av Atex-komponenter. De specialanpassade sugkåporna har utvecklats för utrustningen där dammet bildas, exempelvis vid borrning, målning, slipning eller sågning. Med en centralsuganläggning samlas dammet upp i en container som sedan lätt kan forslas bort.

 

Success storie: Aviation & Composite

 

Produkter

centralsuganläggningar, mobila stoftavsklijare, stoftavsklijare för ATEX, tryckluftsdrivna stoftavsklijare, föravskiljare, tillbehör, luftrenare och service

Referenser

Boeing, Lockheed Martin, EADS Airbus, Gulfstream, General Atomics, Ford, Volkswagen, Scania, Federal Mogul, BAE Systems, ArcelorMittal, Thomson Airways, Thomas Cook Aircraft Engineering, Thai Airways, Perkins Engines.