Filter

Finfilter cellulosa
Standardfilter av hög kvalitet med mycket god avskiljningsgrad, behandlat med epoxiharts för ökad tålighet mot fukt och andra ämnen.

Finfilter polyester
Högkvalitativt filter som tål de flesta ämnen. Mycket lämpat för våta miljöer, t ex i mekanisk industri i samband med skärvätskor etc. Filtret kan tvättas.

Mikrofilter
På många modeller monteras ett separat mikrofilter, efter finfiltret. Mikrofiltret är utfört i glasfiber med stödskikt av cellulosa. Avskiljningsgrad på 99,995% EN 60335 säkerställer att även de minsta partiklarna avskiljs. OBS: Packningssättet måste kontrolleras och rengöras vid varje filterbyte. Kontrollera så att det inte är något läckage.

I samband med avskiljning av speciella typer av material kan filter specialtillverkas i samma byggform men med speciellt filtermaterial.