Sopförbränningsindustrin

Waste Management and Furnance

Inom sopförbränningsindustrin finns det flera områden där moderna punktutsugnings- och materialtransportsystem förbättrar den övergripande verksamheten, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och ökad produktionseffektivitet.

Dustcontrol har utrustat många industrier runt om i världen med centralsugsanläggningar som tagit hand om farliga gaser och spill och transporterat detta material till dess utsedda plats. Föravskiljare används också för att separera vätskor från metall.

 

Success Stories: KRV Arnoldstein

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

centralsuganläggningar och föravskiljare.

Referenser

ITT Water & Wastewater, KRV, Viridor Waste Management, Rural Energy.